• Κατηγορία: Αγώνες

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγωνιστικού Σωματείου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ΑΣΜΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Σωματείων και το Άρθρο 24 του Καταστατικού του Σωματείου, προσκαλεί τα μέλη του Σωματείου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:00, στα Γραφεία του Σωματείου ΑΣΜΑ, οδός Αχαρνών 70, Κηφισιά.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

α)  Αγωνιστικός Απολογισμός 2018

β)  Ενημέρωση Προγράμματος Αγώνων 2019

γ)  Οικονομικός Προϋπολογισμός 2019

δ)  Προτάσεις για την ΓΣ της ΟΜΑΕ στις 25/11/2018

ε) Λοιπά Θέματα

Αν δεν σημειωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, χωρίς άλλη προειδοποίηση, την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 

Η Πρόεδρος                                                                                              Η Γενική Γραμματέας

Κατερίνα Χαλιβελάκη                                                                           Τζένη Βυτινάρου