Δήλωση Συμμετοχής 1ου Ράλλυ Σπριντ ΑΣΜΑ

Επισυνάπτεται η Δήλωση Συμμετοχής του 1ου Ράλλυ Σπριντ ΑΣΜΑ.