Αίτηση για έκδοση δελτίου αθλητού

Στο επισυναπτόμενο αρχείο βρείτε την Αίτηση για Έκδοση Δελτίου Αθλητού. Υπενθυμίζεται πως η μεταγραφική περίοδος λήγει στις 10 Φεβρουαρίου.