Κάλεσμα για συζήτηση επί των τεχνικών κανονισμών την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου

Το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΑΣΜΑ) καλεί τους αθλητές του την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19.30 στα γραφεία του (Αχαρνών 70, Κάτω Κηφισιά) για ενημέρωση και συζήτηση επί των γενικών & τεχνικών κανονισμών που θα προταθούν προς ψήφιση στη Γ.Σ. της ΟΜΑΕ στις 5 ή 6 Φεβρουαρίου.
Μπορούν να παρευρεθούν αθλητές και στελέχη και άλλων σωματείων της ΟΜΑΕ, εφόσον το επιθυμούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ