Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες παρέχονται από τo Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμου, εφεξής Α.Σ.Μ.Α., και ενώ προσπαθούμε να κρατήσουμε τις πληροφορίες επικαιροποιημένες και ορθές, δεν παρέχουμε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα σε σχέση με στην ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη τοποθετείτε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να συνδεθείτε με άλλες ιστοσελίδες που δεν είναι υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Μ.Α.©. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω χώρων. Η συμπερίληψη τυχόν δεσμών δεν σημαίνει κατ 'ανάγκη σύσταση ή έγκριση των απόψεων που εκφράζονται σε αυτούς.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή και ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Ωστόσο, το Α.Σ.Μ.Α.© δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα είναι υπεύθυνο για την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου λόγω τεχνικών θεμάτων πέρα από τον έλεγχό μας.