Στα συνημμένα αρχεία, θα βρείτε την Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση, την Επιστολή Υποψηφιοτήτων και τη Φόρμα Υποβολής Υποψηφιότητας.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2021 page 001