ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Σωματείων  και το άρθρο 24 του Καταστατικού του Σωματείου, καλούνται τα μέλη του Σωματείου ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(πρώην ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ)  σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου & ώρα 18.30 στα Γραφεία του Σωματείου ,οδός Αχαρνών 70, Κηφισιά.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.Απολογισμός Απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
3.Τροποποιήσεις-διορθώσεις Καταστατικού
4.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελικτικής Επιτροπής.
5. Άλλα θέματα.   

Οι αρχαιρεσίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 21.00 της ιδίας ημέρας, και θα γίνουν  με την εξής διαδικασία:
-Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
-Αρχαιρεσίες
-Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την Εφορευτική Επιτροπή  και ανακήρυξη των νέων και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 
Αν δεν σημειωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί σύμφωνα με το Καταστατικό, χωρίς άλλη προειδοποίηση, την επομένη Τετάρτη  8 Οκτωβρίου  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Γιώργος Παυλόπουλος                                     Κατερίνα Χαλιβελάκη
Πρόεδρος                                                          Γενικός Γραμματέας

Σημ. Σύμφωνα με το Καταστατικό οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για μέλη του Δ.Σ οφείλουν να υποβάλουν έγγραφη προσωπική δήλωση στα Γραφεία του Σωματείου  το αργότερο μέχρι τις 21.00 της 25.9.2014
ΚΙΝΗΤΟ  6973030130