Όλα τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε αγωνιστική εκδήλωση θα πρέπει να φέρουν κρατικές ή αγωνιστικές πινακίδες (ΕΘΕΑ ή Ιστορικές ΙΟ)

Συμμετοχές με αυτοκίνητα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Από την ΟΜΑΕ-ΕΠΑ