Μετά από την εισήγηση της Ιατρικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, ανακοινώνεται ότι για την έκδοση Δελτίου Αθλητή αγωνιζομένων ηλικίας έως και 15 ετών , είναι πλέον υποχρεωτική η προσκόμιση Βεβαίωσης Ικανότητας Άθλησης από Καρδιολόγο.

Η οποία θα συνοδεύεται απαραίτητα από εξέταση υπέρηχου καρδιάς (triplex) , εκτός φυσικά των γνωστών Βεβαιώσεων από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο. Ειδικά η εξέταση υπέρηχου καρδιάς (triplex) και η Βεβαίωση του Καρδιολόγου που την συνοδεύει, θα έχει ισχύ δύο (2) έτη.