Ο προκηρυγμένος Πρωταθληματικός αγώνας Κάρτ της 10ης Νοεμβρίου 2013 με διοργανωτή το σωματείο "Αγωνιστικό ΕΛΠΑ", ματαιώνεται για λόγους μειωμένου ενδιαφέροντος απο τους συμμετέχοντες οδηγούς, δεδομένου του ότι δεν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενοι αγώνες ώστε να προσμετρήσουν οι αντίστοιχες κατηγορίες κατά τη διάρκεια του 2013.